HOTLINE: 063.3530785 - 3530103
Video
HÌNH ẢNH

Trưng bày cổ vật

Trưng bày cổ vật

 

Trưng bày hiện vật văn hóa dân gian thời kỳ vua Hùng do Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn cổ vật Việt Nam hiến tặng hơn 90 trong số 150 hiện vật vừa được hiến tặng tại Đền Hạ thuộc Khu tưởng niệm vua Hùng tại thác Prenn (Đà Lạt). Các hiện vật bao gồm nhạc khí, vũ khí, trang sức, công cụ lao động, vật dụng sinh hoạt… thời kỳ Hùng Vương. Ngoài ra, 01 cổ vật trống đồng Văn hóa Đông Sơn do Agribank - Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng hiến tặng./.

 

 

 

http://www.peacetour.com.vn/
http://www.hanoitourist.vn/
http://www.fiditour.com/
http://www.vietstartravel.com/
https://benthanhtourist.com/
http://www.luhanhviet.com/
http://dalattsc.com.vn/
http://onlydalat.com/
http://www.luavietours.com/
travelservices.com.vn
http://www.dalatplazahotel.com.vn/