HOTLINE: 063.3530785 - 3530103
Video
HÌNH ẢNH

Đền thờ bà Chúa Thượng Ngàn

Sau khi được kết hôn với nàng công chúa con vua Hùng Vương và đánh đuổi được Thủy Tinh, thần Tản Viên (Sơn Tinh) sống với vợ là Mị Nương một cuộc sống rất êm đềm hạnh phúc. Hai vợ chồng sinh được một con trai lấy tên là Mai và một người con gái lấy tên là La Bình. La Bình là một người con gái tuyệt sắc có nhiều tài nghệ. Nàng thường theo cha là Tản Viên đi khắp các núi non hang động. Đi đến đâu nàng cũng quyến luyến với phong cảnh, làm bạn với hươu nai, cây cỏ. Các vị Sơn thần ở các núi non đều quý mến nàng và thường được nàng bảo ban giúp đỡ. Thượng đế hay tin như vậy rất khen ngợi Tản Viên và Mị Nương, rồi phong cho La Bình làm Thượng ngàn công chúa, cai quản tất cả 81 cửa rừng cõi Nam Giao. 

Trở thành bà chúa của rừng xanh, thần nữ La Bình luôn chăm chỉ, làm hết sức cho tròn trách nhiệm của mình. Nữ thần bày vẽ cho các loại muông thú chim chóc cách sinh sống, leo trèo, múa hát, phạt những loài ác thú gây hại cho các sinh vật, thưởng cho những giống vật có công. Nữ thần cũng rất chú ý đến giang sơn nước Việt. Bà đã hai lần hiển linh âm phủ cho tướng sĩ nhà Lý, đánh thắng giặc Tống, tướng sĩ nhà Trần đánh thắng giặc Nguyên Mông. Các triều đại này đều có sắc phong tặng để tạ ơn thần. 

Có một lần vào hồi khởi nghĩa Lam Sơn, quân ta vừa mới nhóm lên, lực lượng đang yếu, Bình định vương Lê Lợi đem thủ hạ về đóng đồn ở sách Phản Ấn. Bà chúa Thượng Ngàn đã tới báo mộng, khuyên là phải rút lui ngay vì ở đó địa hình bất lợi. Bình định vương đang dùng dằng chưa kịp quyết định thì quả nhiên giặc Minh đã biết, chúng đón đường và đánh úp quân ta. Nghĩa quân không chống cự nổi, tan tác mỗi người một nơi, Lê Lợi và Nguyễn Trãi phải lần mò trong đêm tối để thoát nanh vuốt giặc. Công chúa Thượng Ngàn đã hóa phép thành một bó đuốc soi đường, dẫn cho vua tôi Lê Lợi vào được đến đất Mường Yên, không bị rơi vào tay giặc. Đêm ấy, vị tham mưu trong quân nghĩa là Nguyễn Trãi còn được nữ thần bày vẽ cho kế sách giữ gìn căn cứ ở núi Chí Linh. Nguyễn Trãi cứ thế tâu trình với Lam Sơn. Quả nhiên bị quân Minh dẹp ba bốn lần quân ta vẫn rút về Chí Linh bảo toàn được lực lượng. 

Công chúa Thượng Ngàn còn rất thương yêu dân chúng. Những người phải vượt những suối khe rừng núi thường được công chúa âm phù che chở cho được chân cứng đá mềm. Vì vậy dân chúng không chỉ gọi là thần, là chúa mà đều tôn làm mẹ. Sắc phong các triều đại tôn là công chúa, nhưng nhân dân cứ tôn là bà mẫu và gọi một cách cung kính là đức Mẫu Thượng Ngàn. Họ thờ bà ở khắp hang động núi non, và cả ở các điện thờ tại các gia đình. Tại khu du lịch Prenn du khách có thể ghé thăm và thắp hương tưởng nhớ bà tại đền thờ Bà chúa thượng ngàn.

Khánh hỷ đền chúa Thượng ngàn – Lâm Viên, Đà Lạt.

Trước bửu tòa, khói hương nghi ngút;

Đồi Prenn, giây phút thiêng liêng;

Lâm Đồng, Đà Lạt cao nguyên.

Mừng ngày lập điện chúa Tiên Thượng ngàn;

Hai mươi, tháng mười một, Định An;

Ngày mẫu giá, xe loan, ngự tiền.

Tam tòa thánh mẫu, cửa thiên;

Hội đồng bách thánh, chân truyền an ban.

Đồi thông xanh, mây ngàn gió quyện;

Suối róc rách như tiếng đón chào.

Tinh thần trăm họ nêu cao;

Tìm về nguồn cội, dạt dào tình thương.

Trước điện tiền, đốt hương đảnh lễ;

Nguyện mười phương, tam thế chứng minh;

An lành, mẹ độ chúng sinh;

Quy về nguồn cội, tổ tiên Lạc Hồng./.

 
http://www.peacetour.com.vn/
http://www.hanoitourist.vn/
http://www.fiditour.com/
http://www.vietstartravel.com/
https://benthanhtourist.com/
http://www.luhanhviet.com/
http://dalattsc.com.vn/
http://onlydalat.com/
http://www.luavietours.com/
travelservices.com.vn
http://www.dalatplazahotel.com.vn/